Ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar

Chop kilish

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҚЎМИТАСИ

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ

СТАТИСТИКА БОШҚАРМАСИ

 

ЧОРТОҚ ТУМАНИНИНГ
МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

2019 ЙИЛ 

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ

Чртоқ тумани-2019 йил

Қисқартма ва шартли белгилар

%

фоиз

л,

литр

млрд,

миллиард

0,0

катта бўлмаган миқдор

млн,

миллион

м,

марта

млн,АҚШ долл,

миллион АҚШ доллари

кўрсаткичнинг йўқлиги

кв,

квадрат

га,

гектар

км,

километр

т,

тонна

м

метр

1), 2), 3),,,,,,

изоҳнинг мавжудлиги

 

 

 

 

 

 

 

мундарижа 

Номи

бет.

 

 

Чортоқ тумани харитаси ва асосий кўрсаТкичлари

4

 

 

I. ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

6

II. САНОАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ

8

III.ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ

12

IV. ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ҚУРИЛИШ

18

V. ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ

24

VI. ҚИШЛОҚ, ЎРМОН ВА БАЛИҚ ХЎЖАЛИГИ

29

VII. КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАЪРИФИ

39

VIII. ДЕМОГРАФИЯ ВА БАНДЛИК

49

IX. КИЧИК ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ

54

X. МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТ

56

 
Вилоят

Наманган

Туман

Чортоқ

Маркази

        Чортоқ шаҳри

Ташкил топган вақти

15.04.1950й

Умумий майдони, минг км2

0,377 минг км2

Туманга бўйсунувчи шаҳарлар

1 та

Қишлоқ фуқаролари йиғинлари сони

-

Маҳалла фуқаролари йиғинлари сони

57 та

Қишлоқ аҳоли пунктлари

18 та

2019 йил 1декабрь ҳолатидаги доимий аҳоли сони, минг киши

198,5

             ш,ж,: шахар

132,4

                        қишлоқ

66,1

Вилоят марказигача бўлган масофа, км

18  км

Чегарадош вилоятлар

-

Чегарадош туманлар

 

Шимолдан томондан Янгиқўрғон тумани билан, жануби-шарқий томондан Уйчи тумани билан, ғарбдан еса Наманган шахри билан чегарадош

 

 

  1. I.      ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

 

 

 

 

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

(2019 йилнинг январь-декабрь ойларида)

 

Жами

Аҳоли жон бошига

млрд, сўм

2018 йил январь-декабрь ойларига
нисбатан,
% да

минг сўм

2018 йил январь-декабрь ойларига
нисбатан,
% да

Саноат

118,3

111,3

601,8

109,2

Истеъмол товарлари

110,2

113,2

561

111,0

Асосий капиталга инвестициялар

318,4

158,9

1620,4

155,8

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

1234,3

104,6

6281,5

102,6

Қурилиш ишлари

215,3

144,6

1095,7

141,2

Чакана товар
 айланмаси

506,8

128,4

2578,9

144,9

Бозор хизматлари

354,2

111,3

1802,3

109,1

   Ташқи савдо айланмаси
 (млн,АҚШ долл)

  17,9

 102,2

91,1

100,2

Экспорт

 6,5

62,0

33,0

60,8

Импорт

 11,4

162,0

58,0

158,9

Сальдо (+;-)

-4,9

Х

-25,0

х

             

 Чортоқ туманининг Наманган вилояти билан солиштирма  

      асосий иқтисодий кўрсаткичлари

(2019 йилнинг январь-декабрь ойларида)

 

Ҳажми

 

2018 йилнинг январь-
декабрга
нисбатан
фоизда

Туманнинг вилоятда
тутган улуши,
%да

Саноат (млрд, сўм)

118,3

111,3

1,3

Истеъмол товарлари    (млрд, сўм)

110,2

113,2

1,9

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ

хўжалиги  (млрд, сўм)

1234,3

104,6

7,4

Асосий капиталга инвестициялар  (млрд, сўм)

318,4

158,9

2,6

Қурилиш ишлари  (млрд, сўм)

215,3

144,6

6,3

Чакана товар айланмаси  (млрд, сўм)

506,8

128,4

5,1

Бозор хизматлари 
(млрд, сўм)

354,2

111,3

4,7

Ташқи савдо  айланмаси (млн, АҚШ долл,)

17,9

    102,2

1,8

Экспорт (млн,АҚШ долл,)

6,5

 62,0

1,8

Импорт (млн, АҚШ долл,)

11,4

 162,0

1,8

 

  1. II.   САНОАТ

 

 

Дастлабки маълумотлар бўйича 2019 йил январь-декабрь ойларида туман корхоналари томонидан 118,3 млрд, сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган бўлиб, ўтган йилнинг тегишли даврига нисбатан саноат ишлаб чиқариш индекси 111,3 % ни ташкил этди.

2019 йил январь-декабрь ойларида саноат ишлаб чиқариши

Туманда саноат соҳасида фаолият кўрсатаётган корхоналар сони

 

 

2018 йил
январь-декабрь

2019 йил

январь-декабрь

Саноат корхоналари, жами

171

226

-          Йирик корхоналар

1

-

-          кичик корхона ва микрофирмалар

166

219

-          шу жумладан: хорижий инвестициялар  иштирокидаги корхоналар

4

7

 Асосий иқтисодий фаолият турлари бўйича натура кўринишида

саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш

 

Маҳсулот номи

2018йил
январь-декабрь

2019 йил
январь-декабрь

 Ишлаб чиқарилган Мева, тонна

 

2101,5

2194,4

Ишлаб чиқарилган сабзавотлар, тонна

 

328,7

329,8

 

Қайта ишланган сут, тонна  

 

1213,2

1221,0

 

 

Қайта ишланган гўшт, тонна

 

 

226,1

241,7

 

2019 йилнинг январь-декабрь ойларида туманда 110,2 млрд, сўмлик истеъмол товарлари ишлаб чиқарилиб, ўсиш суръати 113,2 % га тўғри келди, Жами саноатдаги улуши 93,2 % ни ташкил этган.

2019 йил январь-декабрь ойларида истеъмол товарлари ишлаб  чиқарилиши

Жумладан, 52,5 млрд, сўмлик озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиб, 2018 йилнинг мос даврига нисбатан 144,0 % ни, умумий ҳажмга нисбатан        47,6 % ни ташкил этди, 57,7 млрд, сўмлик ноозиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 94,8 % ишлаб чиқарилди ва умумий ҳажмга нисбатан 52,4 % ни ташкил қилди.

2019 йилнинг январь-декабрь ойларида истеъмол моллари ишлаб чиқариш ҳажми

2019 йил январь-декабрь ойларида саноат маҳсулотлари 

ишлаб чиқарилиши

      (млрд,сўмда)

 

Жами саноат маҳсулоти

тармоқ корхоналари

ҳудудий корхоналар

ҳажм

ўсиш суръати

% да

ҳажм

улуши,
% да

ўсиш суръати

% да

ҳажм

улуши, % да

ўсиш суръати

% да

                 

 

Наманган в,

9092,4

114,0

5604,4

61,6

120,6

3488,0

38,4

113,8

Чортоқ т.

118,3

111,3

25,6

21,7

145,7

92,7

78,4

104,9

 Туманда хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни қўллаб–қувватлаш ва рағбатлантиришга қаратилган чора–тадбирларни амалга ошириб борилиши, ўз навбатида кичик бизнес томонидан саноат маҳсулотлари ва халқ истеъмол товарлари ишлаб чиқариш ҳажмларининг доимий ўсишига сабаб бўлмоқда.         

2019 йилнинг январ-декабрь ойларида кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган саноат махсулотлар хажми 118,3 млрд,сўм бўлиб, жами саноат ишлаб чиқаришдаги улуши 100,0 фоизни ташкил этди, Ўз навбатида кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган халқ истеъмол товарлари 110,2  млрд,сўм бўлиб, кичик бизнес улуши 100,0 фоизни ташкил этди.

Кичик бизнес субъектлари томонидан  ишлаб чиқарилган саноат 

ҳамда халқ истеъмоли товарлари ҳажми ва улуши

2019 йил январь-декабрь ойларида  туман бўйича аҳоли жон бошига саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 601,8 минг сўмни ва истеъмол товарлари ишлаб чиқариш ҳажми 561,0 минг сўмни ташкил этди.

Аҳоли жон бошига саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилнинг тегишли даврига нисбатан ўсиши 109,2 % ни, истеъмол товарларини ахоли жон бошига ўсиш сўръати 111,0 % ни ташкил этди.

 

Аҳоли жон бошига, минг сўм

2019 йил              январь-декабрь

Ўсиши, % да

Саноат маҳсулотлари

601,8

109,2

Истеъмол товарлари

561,0

111,0

Аҳоли жон бошига ишлаб чиқарилган 

саноат маҳсулотлари динамикаси

 


III. ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ

 

 

Ташқи савдо айланмаси
(млн. АҚШ доллар)

 

 

Ташқи савдо айланмаси

Экспорт

Импорт

Сальдо

 

2019 йилнинг
январь-декабрь ойлари

17,9

6,5

11,4

-4,9

Чортоқ туманининг экспорт таркиби

(минг АҚШ долл,)

 

 

2019 йил
январь-декабрь

Умумий ҳажмга нисбатан,
% да

Ўсиш суръати,
% да

Жами экспорт

6494,0

100,0

62,0

Озиқ-овқат маҳсулотлари

4857,7

74,8

50,1

Машина ва асбоб ускуналар

-

-

-

Бошқалар

1636,3

25,2

2,1 м.

Чортоқ туманининг экспорт таркиби

(2019 йил январь-декабрь ойлари, % да)

Давлатлар кесимида экспорт ҳажми

(минг АҚШ долл,)

 

 

 2019 йил январь-декабрь ойларида

Ўсишсуръати,
% да

Жамига нисбатан ушули,
% да

       

Жами

6494,0

65,4

100

       

Озарбайжон

0,1

100,0

0,002

Арманистон

44,3

        2,7 м.

0,7

Афғонистон

2,2

100,0

0,03

Хиндистон

72,0

100,0

1,1

Қозоғистон

1304,7

54,6

20,1

Хитой

695,5

75,1

10,7

Латвия

0,06

0,1

0,001

Жанубий Корея Республикаси

295,1

100,0

4,5

Россия

1111,6

16,3

17,1

Тожикистон

10,1

62,3

0,2

Қирғизистон

2935,1

12,7 м.

45,2

Туркия

23,1

100,0

0,4

Чортоқ туманининг импорт таркиби

(минг АҚШ долл,)

 

 

2019 йил
январь-декабрь

Умумий ҳажмга нисбатан,
% да

Ўсиш суръати,
% да

Жами импорт

11401,7

100,0

162,0

Озиқ-овқат маҳсулотлари

2217,5

19,4

99,9

Кимё маҳсулотлари
ва буюмлари

817

7,2

181,5

Машина ва асбоб ускуналар

2363,2

20,7

4,1 м.

Бошқалар

6004

52,7

176,2

  Чортоқ туманининг импорт таркиби

          (2019 йил январь-декабрь ойларида, % да,)

 

Давлатлар кесимида импорт ҳажми            
(минг АҚШ долл,)

 

 

 2019 йил
январ-декабрь ойларида

 Ўсиш   суръати,
% да

Жамига нисбатан улуши,
% да

       

Жами

11401,7

162,0

100

Россия

   

1000,,00002

Австрия

0,2

0,05

0,02

Аргентина

324,6

4,7 м.

2,9

Беларуссия

442,2

6,2 м.

3,9

Белгия

0,3

100,0

0,003

Венгрия

71,1

100,0

0,7

Германия

134,4

92,1

1,8

Миср

4,6

100,0

0,04

Исроил

0,4

0,1

0,004

Испания

0,05

100,0

0,0004

Италия

366,1

100,0

3,2

Қозоғистон

4336,5

2,4 м.

38,1

Хитой

1008,5

95,0

8,9

Қирғизистон

1046,5

4,9 м.

9,2

Литва

73,4

136,4

0,7

Нидерландия

64,6

100,0

0,6

БАА

120,2

5,9 м.

1,1

Полша

268,1

4,3 м.

2,4

Жанубий Корея

707,8

8,9 м.

6,2

Россия

1600,6

2,2 м.

14,0

Таиланд

0,01

100,0

0,0001

АҚШ

17,5

168,3

0,2

Украина

118,1

162,8

1,01

Туркия

434,6

0,2

3,8

Финландия

53,3

100,0

0,5

Франсия

42,8

100,0

0,4

Чехия

124,9

2,4 м.

1,1

Швеция

39,2

100,0

0,4

 

Жорий йилнинг январь-сенябрь ойларида чакана савдо товар айланмаси 506,8 млрд, сўмни ташкил этган бўлиб, 2018 йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 128,4 %ни ташкил қилди.

Йирик корхоналарнинг чакана савдо товар айланмасида (умумий овқатланишни қўшган ҳолда) 105,9 млрд, сўмни ташкил қилиб, умумий чакана савдо товар айланмасидаги улуши 20,9 % ни ташкил қилди.

Кичик корхона ва микрофирмаларнинг товар айланмаси 156,3 млрд, сўмни ташкл қилиб, умумий чакана савдо товар айланмасидаги улуши эса 30,8 % ни ташкил қилди.

Умумий товар айланмаси ҳажмининг 244,5 млрд, сўми якка тартибдаги тадбиркорлар ва жисмоний шахсларнинг ҳисобига тўғри келди, Ушбу секторнинг жами чакана савдо товар айланмаси ҳажмидаги улуши 48,3 % га тенг бўлди.

 

2019 йилнинг январь-декабрь ойларида чакана савдо
товар айланмаси таркиби

 

 

Млрд,сўм

2018 йил
январь-декабрь ойларига нис
батан,
% да

Умумий ҳажмга нисбатан, % да

Жами

506,8

128,4

100

шу жумладан:

 

 

 

Йирик корхоналар

105,9

1241,2

20,9

Кичик тадбиркорлик

156,3

104,7

30,8

шундан:  уюшмаган
савдо товар айланмаси

244,5

103,3

48,3

 Чакана савдо айланмаси таркиби

(умумий хажмга нисбатан, % да)

 Улгуржи  ва чакана савдо товар айланмаси ҳажми

 

 

Чакана савдо товар айланмаси, млрд, сўм

чакана савдо товар айланмасидаги улуши,
% да

аҳоли жон бошига чакана савдо товар айланмаси, минг сўм

Улгуржи савдо товар айланмаси

Вилоят жами

9915,1

100

3564,2

 

2113,4

Чортоқ тумани

506,8

5,1

2578,9

 

134,4

IV. ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ҚУРИЛИШ

 

Асосий капиталга киритилган инвестициялар

2019 йил январь-декабрь ойларида асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг умумий ҳажми 318,4 млрд, сўмни ёки унинг ўсиш суръати 2018 йилнинг мос даврига нисбатан 158,9 % ни ташкил этган. 

Асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми (млрд, сўм) 

2019 йил январь-декабрь ойларида асосий капиталга киритилган инвестицияларни молиялаштириш манбалари

 

 

Марказ-лашмаган инвес-тициялар жами   (млрд, сўм)

Шундан:

Корхона маблағ-лари

Банк кредит-лари

Тўғридан- тўғри хорижий инвес-тиция ва кредитлар

Бошка хорижий инвести-ция ва кредитлар

Ахоли маблағ-лари

Бошка ташкилотларнинг карз маблағлар

Вилоят бўйича

8349,6

2854,5

1200,1

981,0

703,2

1371,6

227,0

Чортоқ тумани

294,1

81,1

40,8

44,8

4,6

122,6

0,2

Вилоятдаги улуши,
% да

3,5

2,8

3,4

4,6

0,7

8,9

0,1

 

2019 йил январь-декабрь ойларида асосий капиталга киритилган инвестицияларни молиялаштириш манбаларини вилоятдаги улуши. % да

 2019 йил январь-декабрь ойларида асосий капиталга киритилган инвестициялар 318,4 млрд, сўмни ташкил этган, Шунингдек, молиялаштириш манбаалари бўйича 24,3 млрд, сўм марказлашган инвестициялар ва                      294,1 млрд, сўм марказлашмаган инвестициялар ҳиссасига тўғри келмоқда.

Чортоқ туманида асосий капиталга киритилган инвестициялар
(2019 йил январь-декабрь ойлари, млрд,сўм)

2019 йил январь-декабрь ойларида асосий капиталга киритилган инвестицияларни молиялаштириш манбалари

         Млрд.сўм

 

Вилоят бўйича

Чортоқ тумани

Вилоятдаги улуши,
% да

Марказлашмаган инвестициялар жами

8349,6

294,1

3,5

Шундан:

 

 

 

Махаллий бюджет маблағлари

148,2

4,4

3,0

Корхона маблағлари

2854,5

74,3

2,6

Банк кредитлари

1200,1

40,7

3,4

Тўғридан тўғри хорижий инвестиция ва кредитлар

981,0

44,8

4,6

Кафолатланмаган чет-эл кредитлари

844,5

0

0

Бошқа хорижий инвестиция ва кредитлар

703,2

4,6

0,7

Аҳоли маблағлари

1371,6

122,6

8,9

Хомий резидент маблағлари

19,1

2,5

12,6

Бошқа ташкилотларнинг қарз маблағлари

227,0

0,2

0,1

2019 йил январь-декабрь ойларида марказлашмаган 

инвестицияларни вилоятдаги улуши. % да
(2019 йил январь-декабрь ойларида)

 2019 йил январь-декабрь ойларида асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг технологик таркиби

 

 

 

Ўлчов бирлиги

Жами

шу жумладан:

Курилиш монтаж ишлари

Асбоб-ускуналар ва жихозлар

Бошқа капитал ишлар ва сарфлар

 

 

       

Вилоят бўйича

 

млрд,сўм

12186,0

4130,1

7521,9

535,0

 

 

 

 

 

Жамидаги улуши

% да

100,0

33,9

61,7

4,4

Чортоқ тумани

млрд,сўм

318,4

184,1

115,0

19,3

Жамидаги улуши

% да

100,0

57,8

36,1

6,1

 2019 йил январь-декабрь ойларида асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг технологик таркибида туманнинг улуши. % да

 Қурилиш фаолияти

2019 йил январь–декабрь ойларида 215 320,7 млн. сўмлик қурилиш ишлари бажарилиб, 2018 йилнинг тегишли даврига нисбатан 144,6 фоизни ташкил этди, Кичик корхона ва микрофирмалар томонидан 111505,5 млн.сўм (жамига нисбатан 51,8 %), якка тартибдаги уй жой қуриш секторлари томонидан 97632,2 млн. сўм (жамига нисбатан 45,3%) ва хусусий қурилишлар ҳиссаси 6183,0 млн.сўм (жамига нисбатан 2,9%) қурилиш ишлари бажарилган. Вилоят миқёсида бажарилган қурилиш ишларининг 6,3 фоизи туман ҳиссасига тўғри келган.

Бажарилган қурилиш ишлари таркиби

  2019 йил январь-декабрь ойларида жисмоний шахслар томонидан ташкил этилган маиший хизмат кўрсатиш шаҳобчалари

 

 

Маиший хизмат кўрсатиш объектлари сони

шундан

Чакана савдо шаҳобчаси

Умумовқат-ланиш объектлари сони

Автомобил ва бошқа техника-ларни таъмирлаш устахана-лари

Бошқа турдаги шаҳобчалар

Вилоят
бўйича:

790

351

52

47

340

Чортоқ тумани

35

13

-

-

22

 

Фойдаланишга топширилган:

Маиший хизмат кўрсатиш объектлари сони

Савдо объектлари, савдо зали майдони кв,м,

Умумовқатланиш объектлари
сони

Вилоят бўйича:

790

48606,0

5590,0

Чортоқ туман

35

1640,0

-

 2019 йилнинг январь-декабрь ойларида фойдаланишга топширилган

турар-жой объектлари

 

Барча манбалар ҳисобидан

фойдаланишга топширилди

2018 йил
январь-декабрга нисбатан, % да

жами

шу жумладан қишлоқ жойларда

жами

шу жумладан қишлоқ жойларда

 

 

 

 

 

Уй–жой, умумий майдони минг,кв,м

122,2

97,3

111,3

124,3

шундан:
якка тартибдаги уй–жойлар

115,2

90,3

115,0

131,4

якка тартибдаги уй–жойлар намунавий лойиҳалар бўйича шаҳар ва қишлоқ жойларда

7,0

7,0

73,0

73,0

 


V.   ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ

                                               

 

Туманда 2019 йилнинг январь-декабрь ойларида 354,2 млрд, сўмлик хизматлар ишлаб чиқарилган, Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан
111,3 фоизга ўсишни таъминлади.

2020 йил 1 декабрь ҳолатига корхона ва ташкилотларнинг умумий сонидан хизматлар соҳасида фаолият кўрсатаётганларининг улуши. % да

(фермер ва деҳқон хўжаликларидан ташқари)

Аҳоли жон бошига нисбатан кўрсатилган хизматлар 1802.0 минг сўм
(2018 йилнинг январь-декабрь давридагига нисбатан 109,1 % )ни ташкил этмоқда.

Хизматлар соҳасида фаолият кўрсатаётган корхоналарнинг тоифалари. бирликда

 

 

2018 йил
январь-декабрь

2019 йил
январь-декабрь

Жами хизматлар соҳасида фаолият кўрсатаётган корхоналар сони

820

914

-          йирик корхоналар

257

278

-          кичик корхона ва микрофирмалар

483

629

-          шу жумладан, хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар

4

7

Хизматлар соҳасида янги ташкил этилган корхоналар сони. бирликда 

 

2018 йил
январь-декабрь

2019 йил
январь-декабрь

Жами хизматлар соҳасида фаолият кўрсатаётган корхоналар сони

108

208

-          кичик корхона ва микрофирмалар

77

182

-          шу жумладан, хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар

1

3

2019 йилнинг январь-декабрь ойларида  кўрсатилган хизматлар ҳажми

 

Жами

Аҳоли жон бошига

млрд,сўм

2018 йил
январь-декабрь ойларига нисбатан,
% да

жами хизматлар ҳажмига нисбатан,
% да

минг сўм

2018 йил январь-декабрь ойларига нисбатан,
% да

Вилоят бўйича:

7442,9

110,2

100,0

2675,5

108,0

Чортоқ тумани

   354,2

111,3

4,8

1802,3

    109,1

2019 йилнинг январь-декабрь ойларида кўрсатилган хизматларнинг

вилоят миқёсидаги улуши. % да

Туманда кўрсатилган хизматлар таркиби бўйича таҳлил (млн.сўм)

 

2018 йил

январь-декабрь

2019 йил январь-декабрь

Улуши,

% да

Ўсиш суръати,
% да

Жами хизматлар

285961,4

354160,4

100,0

111,3

Алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари

844,0

969,6

0,3

125,8

Молиявий хизматлар

-

-

-

-

 Транспорт хизматлари

101727,4

118568,6

33,5

104,9

 Шу жумладан:
 автотранспорт хизмати

100189,3

116753,3

33,0

104,5

Яшаш ва овқатланиш хизматлари

2322,0

3399,8

1,0

121,4

Савдо хизмати

105382,2

142220,8

40,2

117,8

Кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар

8644,6

9699,8

2,7

97,6

Таълим соҳаси хизматлари

9572,7

11085,1

3,1

93,3

Соғлиқни сақлаш соҳаси хизматлари

21871,9

25925,2

7,3

105,6

Ижара ва прокат хизматлари

4804,4

5889,8

1,7

106,6

Компьютер ва маиший техникаларни таъмирлаш хизматлари

11953,1

13607,3

3,8

102,3

Индивидуал хизматлар

16357,4

19998,2

5,6

101,9

Архитектура, инженерлик тадқиқотлари, техник синаш ва таҳлил соҳаси хизматлари

27,4

31,5

0,01

82,3

Бошқа хизматлар

2764,6

2454,3

0,8

98,1

Иқтисодий фаолият турлари бўйича кўрсатилган
бозор хизматларининг ўсиш суръати, % да

(2019 йил январь-декабрь ойлари учун) 

2019 йил январь-декабрь ойларида кўрсатилган
хизматлар таркиби, % да
 

 


VI.  ҚИШЛОҚ, ЎРМОН ВА БАЛИҚ ХЎЖАЛИГИ

 

 

 Туман иқтисодиётида қишлоқ хўжалиги асосий ўринни тутади, 

2019 йилнинг январь-декабрь ойларида қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг умумий ҳажми 1234,3 млрд, сўмни ёки ўсиш суръати 2018 йилнинг мос даврига нисбатан 104,6 % ни ташкил этган.    

2019 январь-декабрь ойларида ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши

 Ҳосил йиғими. 2019 йилнинг январь-декабрь ойларида барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 27320 тонна жами дон, шундан 19093 тонна бошоқли дон экинлари ишлаб чиқарилиб, шу жумладан 19085 тоннаси буғдой ташкил қилди 25306 тонна картошка етиштирилди (2018 йилга нисбатан 

102,7 %га кўп), 82441 тонна сабзавот (102,8 %га кўп) йиғиб олинди, 4744 тонна полиз экинлари (134,1%га кўп), 35974 тонна мева ва резаворлар (105,2 %га ) ва 9472 тонна узум  (123,0 %га кўп) этиштирилди.

2019 йилнинг январь-декабрь ойларида деҳқончилик маҳсулотларини етиштириш

 

тонна

Ўсиш суръати,          % да

 

 

 

Дон жами

27320

114,3

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

15428

90,5

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

10965

172,4

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини
амалга оширувчи ташкилотлар

927

183,6

шундан бошоқли дон

19093

94,6

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

14842

91,6

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

3794

96,3

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини
амалга оширувчи ташкилотлар

457

878,8

Шу жамладан буғдой

19085

94,6

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

14834

91,6

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

3794

96,3

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини
амалга оширувчи ташкилотлар

457

878,8

Картошка

25306

102,7

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

6528

105,2

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

18778

101,9

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини
амалга оширувчи ташкилотлар

-

-

Сабзавот

82441

102,8

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

22617

105,5

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

59824

101,8

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини
амалга оширувчи ташкилотлар

-

-

Полиз

4744

134,1

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

1701

335,1

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

3043

100,4

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини
амалга оширувчи ташкилотлар

-

-

Мева ва резаворлар

35974

105,2

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

14662

111,2

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

21312

101,5

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини
амалга оширувчи ташкилотлар

-

-

Узум

9472

123,0

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

1845

113,3

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

7627

125,6


2019 йил январь-декабрь ойларида ишлаб чиқарилган

чорвачилик маҳсулотлари

2019 йилнинг январь-декабрь ойларида барча тоифадаги хўжаликларда тирик вазн ҳисобида 6831 тонна (2018 йилнинг январь-декабрь ойларига нисбатан ўсиш суръати 105,2 %) гўшт етиштирилди, жами етиштирилган гўштнинг 13,9 % фермер хўжаликлари, 84,4 % деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари ҳисобига ва 1,7 %  қишлоқ хўжалик корхоналари ҳисобига тўғри келмоқда.

Жами 48840 тонна сут етиштирилган бўлиб, (2018 йилнинг январь-декабрь ойларига нисбатан ўсиш суръати 101,6 %) ташкил этди, шундан фермер хўжаликлари томонидан 1273 тонна (2018 йилнинг мос даврига нисбатан 112,8 %), деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари томонидан 47539 тонна
(2018 йилнинг мос даврига нисбатан 101,3 %) ва қишлоқ хўжалик корхоналари томонидан эса 28 тонна (2018 йилнинг мос даврига нисбатан 127,3%) етиштирилди.

Туманда жами 28591 минг дона (2018 йилнинг мос даврига нисбатан
102,9 %) тухум етиштирилди, Бунда фермер хўжаликлари ҳисобига жами маҳсулотнинг 32,2 %и, деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари ҳисобига 37,7 % и, қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар ҳисобига 30,1 %и етиштирилган маҳсулот тўғри келмоқда.

 

Етиштирилган маҳсулот миқдори

Ўсиш сурати, % да

 

 

 

Гўшт (тирик вазнда), тонна

6831

105,2

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

950

142,6

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

5766

100,8

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга

оширувчи ташкилотлар

115

109,5

Сут, тонна,

48840

101,6

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

1273

112,8

Деҳқон (аҳолинин гшахсий ёрдамчи)  хўжаликлари

47539

101,3

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга

Оширувчи ташкилотлар

28

127,3

Тухум, мингдона

28591

102,9

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

9214

93,4

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи)  хўжаликлари

10787

103,1

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга

Оширувчи ташкилотлар

8590

115,1

Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш таркиби

(ишлаб чиқариш умумий ҳажмига нисбатан)

 2020 йилнинг 1-январъ холатига чорва моллари ва паррандалар 

бош сони ҳамда хўжалик тоифалари бўйича тақсимланиши

 

Бош сони

Ўсиш суръати,
%
да

 

 

 

Йирик шохли қорамоллар

57212

101,7

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

2831

144,9

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

54266

100,0

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини
амалга оширувчи ташкилотлар

115

82,1

улардан сигирлар

17565

99,8

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

406

65,9

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

17074

100,7

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини
амалга оширувчи ташкилотлар

85

303,6

Қўй ва эчкилар

47910

100,3

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

820

51,0

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

47090

102,0

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини
амалга оширувчи ташкилотлар

-

-

Отлар

462

102,7

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

19

100,0

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

443

102,8

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини
амалга оширувчи ташкилотлар

-

-

Паррандалар

245050

103,6

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

84494

85,5

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

94946

108,1

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини
амалга оширувчи ташкилотлар

65610

131,2

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 94,9 % ни, фермер хўжаликларида 4,9 % ни ва қишлоқ хўжалик корхоналарида 0,2 % ни, шу жумладан сигирлар мос равишда деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида 97,2 % ни, фермер хўжаликларида -2,3 % ва қишлоқ хўжалик корхоналарида 0,5 % ни, қўй ва эчкилар деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида 98,3 % ни, фермер хўжаликларида 1,7 % ни, отлар деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида 95,8 % ни, фермер хўжаликларида 4,1 %ни, паррандалар деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида 38,7 % ни, фермер хўжаликларида 34,5 % ва қишлоқ хўжалик корхоналарида 26,8 % ни ташкил этган.

2020 йилнинг 1-январь ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони ҳамда хўжалик тоифалари бўйича тақсимланиши

Фермер хўжаликлари

Ҳосил йиғими. 2019 йилнинг январь-декабрь ойларида фермер хўжаликлар томонидан 15248 тонна жами дон, шундан 14842 тонна бошоқли дон экинлари ишлаб чиқарилиб, шу жумладан 14834 тонна буғдой ташкил қилди, 6528 тонна картошка етиштирилди (2018 йилнинг мос даврига нисбатан 105,2 % га), 22617 тонна сабзавот (2018 йилнинг мос даврига нисбатан 105,5 % га кўп) йиғиб олинди, 1701 тонна полиз экинлари (2018 йилнинг мос даврига нисбатан 335,5 % га кўп), 14662 тонна мева ва резаворлар (2018 йилнинг мос даврига нисбатан 111,2 % га кўп) ҳамда 1845 тонна узум (2018 йилнинг мос даврига нисбатан 113,3 % га кўп) этиштирилди.

 2019 йилнинг январь-декабрь ойларида деҳқончилик  

маҳсулотларини етиштириш

 

тонна

Ўсиш суръати,          % да

 

 

 

Дон жами

15248

90,5

 

шундан бошоқли дон

14842

91,6

 

Шу жамладан буғдой

14834

91,6

 

Картошка

6528

105,2

 

Сабзавот

22617

105,5

 

Полиз

1701

335,5

 

Мева ва резаворлар

14662

111,2

 

Узум

1845

113,3

 2019 йилнинг январь-декабрь ойларида деҳқончилик            

 маҳсулотларини етиштириш, % да

 2020 йилнинг 1-январъ холатига фермер хўжаликларида 

2831 бош йирик шохли қорамол, шу жумладан 406 бош сигир, 820 бош қўй ва эчкилар, 19 бош от, 84494 бош паррандалар мавжуд бўлган, Шунингдек, туманда 2019 йилнинг январь-декабрь ойларида етиштирилган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ҳажмида фермер хўжаликларининг ҳиссаси
2018 йилнинг мос даврига нисбатан тирик вазнда гўшт етиштириш 142,6 % га, тухум етиштириш эса      93,4 % ни, қишлоқ хўжалик корхоналари бўйича эса 115,1 % га мос равишда тўғри келмоқда. 2019 йил январь-декабрь ойларида туманда фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган асосий турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари

 

Январь-декабрь

2018 январь-декабрь ойларига нисбатан,
% да

2018 йил

2019 йил

тонна

Ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, % да

тонна

Ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, % да

Гўшт, тириквазнда

666

10,3

950

13,9

142,6

Сут

1129

2,3

1273

2,6

112,8

Тухум,
минг дона

9865

35,5

9214

32,2

93,4

Жун

5,3

5,4

2,6

2,7

48,3

Муайян даврда туманда етиштирилган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ҳажмида фермер хўжаликларининг ҳиссаси кузатилмоқда, хусусан, гўштнинг     13,9 %, жами сутнинг 2,6 %, тухумнинг 32,2 %, жуннинг 2,7 % фермер хўжаликларининг ҳиссасига тўғри келмоқда.

 

VII. КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАЪРИФИ

 

 

(Адлия Вазирлиги ҳузуридаги Давлат хизматлари
агентлиги маълумотлар базаси асосида шакллантирилди)

Корхона ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри маълумотларига кўра
2020 йилнинг 1 январь ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз) 1402 тага етди, шундан фаолият кўрсатаётганлари сони 1365 тани ёки жами рўйхатга олинган юридик шахсларнинг 97,4 % ни  ташкил қилди.

Рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий фаолият

турлари бўйича тақсимланиши

(фермер ва деҳқон хўжаликларидан ташқари) 

 

01.01.2019 йил

01.01.2020йил

Фарқи
(+/-)

Ўсиш суръати
% да

умумий сони

жамига нисбатан,
% да

умумий сони

жамига нисбатан,
% да

Жами

1134

100,0

1402

100,0

268

123,6

     шундан:

 

 

 

 

 

 

қишлоқ, ўрмон ва балиқхўжалиги

89

7,9

103

7,4

14

115,7

саноат

170

15,0

223

15,9

53

131,2

қурилиш

109

9,6

146

10,4

38

135,2

савдо

309

27,3

449

32,0

140

145,3

ташиш ва сақлаш

39

3,4

42

3,0

3

107,7

яшаш ва овқатланиш
бўйича хизматлар

31

2,7

36

2,6

5

116,1

ахборот ва алоқа

22

1,9

20

1,4

-2

90,9

соғлиқни сақлаш
ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

32

2,8

34

2,4

2

106,2

бошқа турлар

333

29,4

349

24,9

16

105,1

Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхоналар
ва ташкилотларнинг асосий қисми савдо (жами рўйхатга олинган юридик шахсларнинг 32,0 %), саноат (15,9 %), қурилиш (10,4 %) ҳамда қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги    (7,4 %), тармоқларига тўғри келади.

Рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий
фаолият турлари бўйича улуши, % да

(2020 йилнинг 1-январь холатига)

 Фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимланиши, бирликда

(фермер ва деҳқон хўжаликларидан ташқари)

 

 

01.01.2019 йил

01.01.2020йил

Фарқи
(+/-)

Ўсиш суръати
% да

Умумий сони

Жамига нисбатан,
% да

Умумий сони

Жамига нисбатан,
% да

Жами

1086

100,0

1365

100,0

279

125,7

     шундан:

 

 

 

 

 

 

қишлоқ, ўрмон ва балиқхўжалиги

82

7,6

103

7,5

21

125,6

саноат

166

15,3

219

16,0

53

131,9

қурилиш

100

9,2

136

10,0

36

136,0

савдо

298

27,4

435

31,9

137

145,6

ташиш ва сақлаш

36

3,3

41

3,0

5

113,9

яшаш ва овқатланиш
бўйича хизматлар

30

2,8

32

2,3

2

106,7

ахборот ва алоқа

20

1,8

20

1,5

-

100,0

соғлиқни сақлаш
ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

32

2,9

33

2,4

1

103,1

бошқа турлар

322

29,7

346

25,4

24

107,5

 Фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотларнинг 

иқтисодий фаолият турлари бўйича улуши, % да

(2020 йилнинг 1-январь холатига)

Туманда жами рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг умумий сонига нисбатан фаолият кўрсатаётганларнинг улуши 97,4 % ни, шу билан бирга фаолият кўрсатмаётганларнинг улуши эса 2,6 % ни ташкил этган ва бу кўрсаткич йил бошига нисбатан таққослаганда 1,6 % га камайган.

Туманда жами рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг умумий сонига нисбатан фаолият кўрсатаётган ва фаолият кўрсатмаётганларининг улуши, % да

01.01.2019 йил

01.01.2020 йил

 

Фаолият кўрсатаётганлар

 

Фаолиятсизлар

2020 йилнинг 1-январьхолатига 1092 та тижорат шаклидаги корхона ва ташкилотлар фаолият кўрсатаётган бўлиб, шундан масъулияти чекланган жамиятлар  836 та, хусусий корхоналар  210 та, оилавий корхоналар 19 та ва бошқа тижорат корхоналари  27 тани ташкил этган.

Фаолият кўрсатаётган юридик шахслар - хўжалик юритувчи

субъектларнинг ташкилий ҳуқуқий шакллари бўйича
тақсимланиши

 

2019 йилнинг январь-декабрь ойларида жами 329 та янги корхоналар
ва ташкилотлар рўйхатга олинган бўлиб, бу 2018 йилнинг мос даврига нисбатан
1,9 мартага кўпдир, Янги ташкил этилган корхона ва ташкилотларнинг асосий қисми савдода (149 та), саноат (61 та), қурилиш (38 та), қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги (25 та), яшаш ва овқатланиш турлари бўйича хизматлар (9 та), ахборот ва алоқа (3 та), бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш  (31 та)га тўғри келмоқда.

 

Янги ташкил этилган корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий
фаолият турлари бўйича тақсимланиши

(фермер ва деҳқон хўжаликларидан ташқари)

 

 

01.01.2019 йил

01.01.2020йил

Фарқи
(+/-)

Ўсиш суръати
% да

Умумий сони

Жамига нисбатан,
% да

Умумий сони

Жамига нисбатан,
% да

Жами

173

100,0

329

100,0

156

1,9 м.

     шундан:

 

 

 

 

 

 

қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

18

10,4

25

7,6

7

138,9

саноат

32

18,5

61

18,5

29

1,9 м.

қурилиш

16

9,2

38

11,6

22

2,4 м.

савдо

45

26,0

149

45,3

104

3,1 м.

ташиш ва сақлаш

9

5,2

9

2,7

0

100,0

яшаш ва овқатланиш
бўйича хизматлар

5

2,9

9

2,7

6

180,0

ахборот ва алоқа

5

2,9

3

0,9

-2

60,0

соғлиқни сақлаш
ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

6

3,5

4

1,2

-2

66,7

бошқа турлар

37

21,4

31

9,5

-6

83,8

Янги ташкил этилган корхона ва ташкилотларнинг 

иқтисодий фаолият турлари сони

(2019 йилнинг январь-декабрь ойларида)

Иқтисодий фаолият турлари бўйича янги ташкил этилган корхона ва ташкилотларнинг асосий улуши савдода 45,3 %, саноатда 18,5 %, қурилишда
11,6 % ва қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигида 7,6 % ни ташкил этган.

Янги ташкил этилган корхона ва ташкилотларнинг
иқтисодий фаолият турлари бўйича улуши,
% да

(2019 йилнинг январь-декабрь ойларида)

 Рўйхатдан ўтган ва фаолият кўрсатаётган хорижий капитал иштирокидаги корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий 

фаолият турлари бўйича тақсимланиши

(2020 йилнинг 1-январь холатига)

 

Рўйхатдан ўтган
корхона ва ташкилотлар

Фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар

Фаолият кўрсатмаётган корхона ва ташкилотлар

Умумий сони

Жамига нисбатан,
% да

Умумий сони

Жамига нисбатан
% да

Жамига нисбатан
% да

Умумий сони

Жами

17

100,0

17

100,0

-

-

     шундан:

 

 

 

 

 

 

қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

2

11,8

2

11,8

-

-

саноат

7

41,1

7

41,1

-

-

қурилиш

1

5,9

1

5,9

-

-

савдо

1

5,9

1

5,9

-

-

ташиш ва сақлаш

1

5,9

1

5,9

-

-

яшаш ва овқатланиш
бўйича хизматлар

1

5,9

1

5,9

-

-

ахборот ва алоқа

1

5,9

1

5,9

-

-

соғлиқни сақлаш
ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

2

11,7

2

11,7

-

-

бошқа турлар

1

5,9

1

5,9

-

-

2020 йилнинг 1-январь холатига туманда фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектларининг сони 1086 тани ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич 2018 йил мос даврига нисбатан 31,5 % га ошган.

Фаолият кўрсатаётган жами 1086 та кичик тадбиркорлик субъектларининг 432 таси (39,8 %)  савдо, 219 таси (20,2 %)  саноат, 136 таси (12,5 %)  қурилиш,
102 таси (9,4 %) қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги, 41 таси (3,8 %)  ташиш ва сақлаш 32 таси (2,9 %) яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳаси, 28 таси (2,6 %)  соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш 18 таси (1,7 %)  ахборот ва алоқа соҳаси, шунингдек, 78 таси (7,1 %)  бошқа фаолият турлари ҳиссаларига тўғри келади, Бундан кўриниб турибдики, фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектларининг асосий қисми саноат ва савдо фаолияти турларига, шунингдек, энг кам улуши эса ахборот ва алоқа ҳамда соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар фаолият турларига тўғри келмоқда.

Фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектларининг 

иқтисодий фаолият турлари бўйича сони

 

2019 йил 1 январь ҳолатига

2020 йил 1 январь ҳолатига

Сони

Жамига нисбатан улуши,
% да

Сони

Жамига нисбатан улуши,
% да

Жами

828

100,0

1086

100,0

шу жумладан:

 

 

 

 

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

80

9,6

102

9,4

Саноат

165

20,0

219

20,2

Қурилиш

100

12,1

136

12,5

Савдо

298

36,0

432

39,8

Ташиш ва сақлаш

36

4,3

41

3,8

Яшаш ва овқатланиш
бўйича хизматлар

30

3,6

32

2,9

Ахборот ва алоқа

19

2,3

18

1,7

Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий                                                                                                                       хизматлар кўрсатиш

27

3,3

28

2,6

Бошқа хизмат турлар

73

8,8

78

7,1

 

2019 йилнинг январь-декабрь ойларида жами 306 та кичик тадбиркорлик субъектлари янги ташкил этилган бўлиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан        2,1 мартага кўпдир.

Иқтисодий фаолият турлари кесимида энг кўп ташкил этилган кичик корхона ва микрофирмалар саноат (61 та), савдо (148 та), қурилиш (38 та), қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги (25 та), яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар (9 та) ҳамда бошқа соҳалар (10 та) ни ташкил этилган.

Кичик тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш асосида уларнинг ишлаб чиқариш фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича ишлар етарли даражада ташкил этилаётганлиги сабабли, фаолият кўрсатмаётган кичик тадбиркорлик субъектларининг жами рўйхатга олинганларнинг умумий сонига нисбатан улуши камаймоқда.

Жумладан, 2019 йилнинг январь-декабрь ойларида туманда жами рўйхатдан ўтган кичик тадбиркорлик субъектларининг умумий сонида фаолият кўрсатмаётганларнинг улуши 2,6 % ни (34 та) ташкил қилган, уларнинг сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7 тага камайган.

Тугатилган корхоналар.

            Туманда ҳисобот даврида 72 та корхона ва ташкилотлар фаолияти тугатилган бўлиб, шундан 14 таси ихтиёрий равишда тугатилган.

Оилавий корхоналар.

2020 йилнинг 1-январь холатига юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтган оилавий корхоналар сони 19 тани ташкил этиб, ҳозирда уларнинг барчаси фаолият юритиб келмоқда, Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўртача 131,2 % га ошганлигини таъкидлаш мумкин.

VIII.    ДЕМОГРАФИЯ ВА  БАНДЛИК

 

 Дастлабки маълумотларга кўра, Чортоқ туманида 2020 йилнинг 

1 январь ҳолатига доимий аҳоли сони 198,5 минг кишини ташкил этиб, йил бошига нисбатан  2,0 % га кўпайган.

Доимий аҳоли сони

(01.01.2020 ҳолатига, минг киши)

 

Жами аҳоли сони

Шу жумладан:

Жами аҳоли

сонидан:

эркаклар

аёллар

шаҳараҳолиси

қишлоқаҳолиси

Вилоят

2810,9

1426,5

1384,4

1815,4

995,5

Чортоқ тумани

198,5

99,4

99,1

132,4

66,1

Улуши, % да

100

50,1

49,9

66,6

33,4

        Доимий аҳоли сони эркаклар ва аёллар кесимида

(минг киши) 

Доимий аҳоли сони, шаҳар ва қишлоқ кесимида

(минг киши)

Январь-декабрь ойларида аҳолининг табиий ҳаракати

 

 

Киши

ҳар 1000 аҳолига, нисбатан

2019 йил
 1 январь ҳолатига

2020 йил     1 январь ҳолатига

Ўсиш; камайиш

2019 йил       1 январь ҳолатига

2020 йил    
1 январь ҳолатига

 

 

 

 

 

 

Туғилганлар

4489

4782

293

23,3

24,3

Вафот этганлар

806

826

20

4,2

4,2

Табиий ўсиш

3683

3956

273

19,1

20,1

Никоҳлар

1816

1825

9

9,4

9,3

Ажралишлар

182

160

-22

0,9

0,8

Туғилиш даражаси. 2019 йилнинг январь-декабрь ойларида туғилганлар сони 4782 кишини ташкил қилган ва 2018 йилнинг мос даврига (4489 киши) нисбатан 293 кишига кўпайган бўлиб, туғилиш коеффициенти мос равишда 

24,3 промилле (2018 йилнинг мос даврига 23,3 промилле)ни ташкил қилган.

            Ўлим даражаси. 2019 йилнинг январь-декабрь ойларида вафот этганлар сони 826 кишини ташкил қилган ва 2018 йилнинг мос даврига нисбатан 806 тага
(20 киши) кўпайган бўлиб, мос равишда ўлим коеффициенти 4,2 промилле (2018 йилнинг мос даврида 4,2 промилле)ни ташкил қилган.

2019 йил январь-декабрь ойларида аҳолининг табиий ҳаракати
(киши)

Ё органларида 1825 та никоҳлар ва 160 та ажралишлар рўйхатга олиниб, 

 Никоҳ ва ажралишлар. 2019 йилнинг январь-декабрь ойларида ФҲД2018 йилнинг шу даврига нисбатан никоҳ (1816 киши) 9 кишига кўпайган, ажралишлар эса (182 киши) 22 кишига камайган.

2019 йил январь-декабрь ойларида аҳолининг табиий ҳаракати
(киши)

2019 йилнинг январь-декабрь ойларида аҳолининг
миграция кўрсаткичлари (киши)

 

Келганлар

Кетганлар

Миграция салдоси

2019 йил
1 январь ҳолатига

2020 йил
1 январь ҳолатига

2019 йил
1 январь ҳолатига

2020 йил
1 январь ҳолатига

2019 йил
1 январь ҳолатига

2020 йил
1 январь ҳолатига

Вилоят

4561

5052

5695

6445

-1134

-1393

Чортоқ  тумани

398

352

341

431

57

-79

Вилоятдаги улуши, % да

8,7

7,0

6,0

6,7

5,0

5,7

               


Миграция.
Дастлабки маълумотларга кўра, 2019 йилнинг январь-декабрь ойларида туман бўйича кўчиб келганлар сони 352 кишини, кўчиб кетганлар сони эса 431 кишини ташкил қилган.

431 та

341 та

398 та

352 та

 

 

Доимий аҳоли сони

 

(01.01.2020 йил ҳолатига, минг киши)

 

Жами

Шундан

Эркаклар

Аёллар

Вилоят бўйича

2810,9

1426,5

1384,4

Чортоқ тумани бўйича

198,5

99,4

99,1

         

 

 

 

Бандлик бўйича тахлилий маълумотлар

(Кичик тадбиркорлик субъектлари, қишлоқ хўжалиги корхоналарисиз)

 

2018 йил
1 декабрь

ҳолатига

2019 йил

1 декабрь

ҳолатига (тезкор)

Ўртача иш хаки (сўмда)

1177388,1

1543538,6

Яратилган иш ўринлари

591

318

Яратилган иш ўринлари сони

(2018-2019 йилларнинг январь-декабрь ойларида) 

IX.   КИЧИК ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ

  

2019 йилнинг январь-декабрь ойларида кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектларининг экспорт ҳажми

Минг АҚШ долл.

 

Жами

кичик
тадбир-
корлик субъектлари

Шундан:

кичик
корхоналар

микрофирмалар

Вилоят
бўйича

357339,6

283158,8

162507,6

120651,6

Чортоқ тумани

6494,0

6455,6

521,4

5934,2

ЭКСПОРТ

2019 йилнингянварь-декабрьойларида  кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектларининг импорт ҳажми

 Минг АҚШ долл,

 

Жами

кичик
тадбир-
корлик субъектлари

Шундан:

кичик
корхоналар

микрофирмалар

Вилоят бўйича

630276,5

444165,0

216872,9

227292,1

Чортоқ      тумани

11401,7

11400,5

1132,7

10267,8

 

X.   МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТ

 

Чортоқ туманида фаолият кўрсатаётган  йирик  корхоналарнинг    дебиторлик карздорликлари (млн.сўм)

            (2019 йил 1 декабрь ҳолатига

2019 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Чортоқ туманида дебиторлик қарздорликлар 2109,5 млн,сўмни ташкил этган бўлиб, ўтган йилнинг
1 декабрга нисбатан 1651,8 млн,сўмга ортган.

 Чортоқ туманида фаолият кўрсатаётган  йирик  корхоналарнинг кредиторлик карздорликлари (млн,сўм)

(2019 йил 1 декабрь ҳолатига)                                                                                                                                           

2019 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Чортоқ туманида кредиторлик қарздорликлар 10303,1 млн.сўмни ташкил этган бўлиб, ўтган йилнинг 

1 декабрга нисбатан 9722,3 млн.сўмга ортган.

 

 

ЧОРТОҚ ТУМАНИНИНГ

МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ
2019 ЙИЛ ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ

 

Нашрга  масъул:

Чортоқ туман статистика бўлими
 Тел,: (71) 230-85-10, (69) 412-38-84

 

Чортоқ туман статистика бўлими

Чортоқ шаҳри, Мустақиллик шох кўчаси, 5-уй

 

 

 

  
© 2014, Namangan viloyat Chortoq tuman hokimligining rasmiy axborot portali. Sayt materiallaridan foydalanilganda www.chortoq.uz manbasi ko'rsatilishi shart.
Sayt Namangan viloyati hokimligining Kompyuterlashtirish markazi tomonidan ishlab chiqilgan.